ขั้นตอนที่ 1: ข้อมูลเจ้าของอสังหาฯ

ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว?

ผู้ใช้ใหม่ ?