บ้านสำหรับขาย

 • ขาย: ฿ 8,640,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 120 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 8,640,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 120 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 8,640,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 120 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 8,640,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 120 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 8,640,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 120 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 8,640,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 120 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 8,640,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 120 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bangsaray
 • ขาย: ฿ 5,950,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 177 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 88,500,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 5
 • ขนาดที่ดิน: 680 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 5,900,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 270 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 25,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 4
 • ขนาดที่ดิน: 1100 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
 • ขาย: ฿ 65,000,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 8
 • ขนาดที่ดิน: 1828 ตร.ม.
 • พื้นที่: Pattaya
สิทธิการเช่า
 • ขาย: ฿ 1,575,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 1
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 74 ตร.ม.
 • พื้นที่: Mae Phim
สิทธิการเช่า
 • ขาย: ฿ 1,795,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 77 ตร.ม.
 • พื้นที่: Suan Son
สิทธิการเช่า
 • ขาย: ฿ 1,800,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 139 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bang Saen
สิทธิการเช่า
 • ขาย: ฿ 1,990,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 77 ตร.ม.
 • พื้นที่: Suan Son
ขายแล้ว
 • ขาย: ฿ 2,100,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 139 ตร.ม.
 • พื้นที่: Mae Phim
 • ตำแหน่งที่ตั้ง: Mae Phim, Kram, Rayong
สิทธิการเช่า
 • ขาย: ฿ 2,100,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 119 ตร.ม.
 • พื้นที่: Mae Phim
ฟรีโฮลด์
 • ขาย: ฿ 2,100,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดที่ดิน: 353 ตร.ม.
 • พื้นที่: Rayong
สิทธิการเช่า
 • ขาย: ฿ 2,250,000
 • ประเภท: บ้าน
 • ห้องนอน: 2
 • ขนาดพื้นที่นั่งเล่น: 120 ตร.ม.
 • พื้นที่: Bang Saen